नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
भोजपुर

  • सुचना प्रकाशन २०७४-४-२

    सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन २०६४ को दफा ५  (३) र नियमावलीको नियम ३ काे प्रयोजनको लागि  सार्वजनिक गरिएको सूचना

  • राहदानी २०७५-१-११

    यस कार्यालयमा मिति २०७४ साल चैत्र ०२ गते सम्म पेश हुन आएका राहदानी फारमको राहदानी तयार भइ सकेको व्यहोरा सबैका लागि जानकारी गराईन्छ ।© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय