Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भोजपुर

भोजपुर

वसन्तराज पुरी

  • वसन्तराज पुरी

वसन्तराज पुरी


वसन्तराज पुरी
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

पद प्रमुख जिल्ला अधिकारी
श्रेणी रा.प.द्वितीय
सम्पर्क 9852017777
ठेगाना महालक्ष्मी नगरपालिका 5, धनकुटा
बहाल मिति २०७६ बैशाख १