Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भोजपुर

भोजपुर

कृष्ण बहादुर बस्नेत

  • कृष्ण बहादुर बस्नेत

कृष्ण बहादुर बस्नेत


कृष्ण बहादुर बस्नेत
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी

सूचना अधिकारी
पद सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी
श्रेणी रा.प. तृतीय
इमेल basnetkrb@gmail.com
सम्पर्क 9852052279
ठेगाना अरुण गाउँपालिका भोजपुर
बहाल मिति २०७६ बैशाख ४