Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भोजपुर

भोजपुर

रामप्रसाद लइटेल

  • रामप्रसाद लइटेल

रामप्रसाद लइटेल


रामप्रसाद लइटेल
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी

पद सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी
श्रेणी रा.प. तृतीय
इमेल luitelramprasad@gmail.com
सम्पर्क 9852076666
ठेगाना suryabinayak Municipality 2, भक्तपुर
बहाल मिति २०७६ माघ २९