Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भोजपुर

भोजपुर

कर्मचारी विवरण

सी.नं तस्बिर नाम पद ठेगाना महाशाखा/शाखा सम्पर्क
1 वसन्तराज पुरी वसन्तराज पुरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी महालक्ष्मी नगरपालिका 5, धनकुटा 9852017777
2 कृष्ण बहादुर बस्नेत कृष्ण बहादुर बस्नेत सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अरुण गाउँपालिका भोजपुर 9852052279
basnetkrb@gmail.com
3 रामप्रसाद लइटेल रामप्रसाद लइटेल सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी suryabinayak Municipality 2, भक्तपुर 9852076666
luitelramprasad@gmail.com
4 गाेपाल नेपाल गाेपाल नेपाल नायब सुब्बा बहराक्षेत्र 7, सुनसरी नागरिकता शाखा 9842158568
5 कुमार राई कुमार राई नायब सुब्बा अरुण गाउँपालिका 4, भोजपुर नागरिकता शाखा 9819360971
raik48260@gmail.com
6 उमेश ढकाल उमेश ढकाल लेखापाल लेखा शाखा 9842994381
udhakal381@gmail.com
7 मखन श्रेष्ठ मखन श्रेष्ठ टाइपिष्ट नायब सुब्बा प्रसाशन शाखा 9842107337
makhan@gmail.com
8 गणेश बहादुर बस्नेत गणेश बहादुर बस्नेत खरिदार राहदानी शाखा 9842115435
9 नर बहादुर विष्ट नर बहादुर विष्ट कार्यालय सहयोगी राहदानी शाखा 9860227652
10 राजन तामाङ राजन तामाङ कार्यालय सहयोगी भाेजपुर 12, भोजपुर प्रसाशन शाखा 9864532545
11 लाल बहादुर खड्का लाल बहादुर खड्का कार्यालय सहयोगी नागरिकता शाखा 9842590810
12 अञ्जना तामाङ अञ्जना तामाङ कार्यालय सहयोगी भाेजपुर 12, भोजपुर प्रसाशन शाखा