Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भोजपुर

भोजपुर

कोरोना भाइरस (COVID-19)को सम्भावित जोखिमका सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भोजपुरको अत्यन्त जरुरी सूचना ।

2 महिना अगाडी

2076-12-09


गृह मन्त्रलायको शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखाको च.नं. ३३८८ मिति २०७६/१२/०९ को पत्रवाट प्राप्त निर्देशानुसार कोरोना भाइरस (COVID-19) को सम्भावित संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रणका सन्दर्भमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूवाट राष्ट्रका नाममा गर्नु भएको सम्बोधनवाट निर्देशित विषयका सम्वन्धमा तपशिल बमोजिम गर्नु गराउनु हुन अनुरोध छ ।

तपशिल:-

1.जिल्ला स्थित सवै सरकारी कर्मचारीहरु र अत्यावश्यक सेवामा कार्यरत निजी क्षेत्रका समेत कर्मचारीहरुले यथावत रुपमा आ-आफ्नो कार्यालयमा उपस्थित भइ नियमित कामकाज गर्ने ।

2.सङघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सार्वजनिक, सामुदायिक तथा निजी सेवा प्रदायक संस्थाहरुवाट प्रदान गरिने नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिए अनुसारका अत्यावश्यक सेवा वाहेकका अन्य सवै सेवाहरु मिति २०७६/१२/०९ गते देखि मिति २०७६/१२/२१ गते सम्म वन्द रहने ।