Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भोजपुर

भोजपुर

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भोजपुर

भोजपुर

माननीय गृहमन्त्री श्री राम बहादुर थापा “बादल” ज्युद्धारा कार्यालय भवन उद्घाटनकाे झलकहरु

IMG_6911.JPG
कार्यालय भवनकाे उद्घाटन ।