Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भोजपुर

भोजपुर

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भोजपुर

भोजपुर

कृष्ण प्रसाद भण्डारी

  • कृष्ण प्रसाद भण्डारी

कृष्ण प्रसाद भण्डारी


कृष्ण प्रसाद भण्डारी
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

पद प्रमुख जिल्ला अधिकारी
श्रेणी रा.प.द्वितीय
इमेल daobhojpur1@gmail.com
सम्पर्क 9852017777
ठेगाना इस्मा गा.पा. 4, गुल्मी
बहाल मिति २०७७ पुष ९