Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भोजपुर

भोजपुर

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भोजपुर

भोजपुर

प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री कृष्ण प्रसाद भण्डारी ज्यूवाट अरुण गाउँपालिका वडा नं ७ निवासी ९० वर्षकी बृद्ध र अरुण गाउँपालिका वडा नं. १ निवासी ६६ वर्ष की दृष्टी विहिन महिलालाई नागरिकता वितरण गर्नु भएका केही झलकहरु: