Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भोजपुर

भोजपुर

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भोजपुर

भोजपुर

कर्मचारी विवरण

सी.नं तस्बिर नाम पद ठेगाना महाशाखा/शाखा सम्पर्क
1 कृष्ण प्रसाद भण्डारी कृष्ण प्रसाद भण्डारी प्रमुख जिल्ला अधिकारी 9852017777
daobhojpur1@gmail.com
2 रामप्रसाद लुइटेल रामप्रसाद लुइटेल सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी 9851147336
luitelramprasad@gmail.com
3 कुमार राई कुमार राई नायब सुब्बा मुद्दा शाखा 9819360971
raik48260@gmail.com
4 ओमकार भट्टराई ओमकार भट्टराई नायब सुब्बा नागरिकता शाखा
bhattarai2046omkar@gmail.com
5 प्रविण राई प्रविण राई नायब सुब्बा नागरिकता शाखा 9840036529
prabinrai623@gmail.com
6 उमेश ढकाल उमेश ढकाल लेखापाल लेखा शाखा
udhakal381@gmail.com
7 किरण नेपाली किरण नेपाली कम्प्यूटर अपरेटर राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन शाखा
thatal9816055721@gmail.com
8 गोपाल भण्डारी गोपाल भण्डारी कम्प्यूटर अपरेटर नागरिकता शाखा
gopzgopal000@gmail.com
9 मखन श्रेष्ठ मखन श्रेष्ठ टाइपिष्ट नायब सुब्बा प्रसाशन शाखा 9842107337
makhan@gmail.com
10 गणेश बहादुर बस्नेत गणेश बहादुर बस्नेत खरिदार राहदानी शाखा 9842115435
11 विकाश कुमार कुण्डु विकाश कुमार कुण्डु खरिदार नागरिकता शाखा 9842271698
kundubikash8@gmail.com
12 राजन मगर राजन मगर हलुका सवारी चालक 9843829240
13 नर बहादुर विष्ट नर बहादुर विष्ट कार्यालय सहयोगी राहदानी शाखा 9860227652
14 लाल बहादुर खड्का लाल बहादुर खड्का कार्यालय सहयोगी नागरिकता शाखा 9842590810
15 अञ्जना श्रेष्ठ अञ्जना श्रेष्ठ कार्यालय सहयोगी प्रसाशन शाखा 9863717857
16 सुरेश तामाङ सुरेश तामाङ कार्यालय सहयोगी प्रसाशन शाखा 9843915300
sureshdaya763@gmail.com