Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भोजपुर

भोजपुर

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भोजपुर

भोजपुर

  • कृष्ण प्रसाद भण्डारी
    प्रमुख जिल्ला अधिकारी

  • रामप्रसाद लुइटेल
    सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी

सबै समाचार
कृष्ण प्रसाद भण्डारी
कृष्ण प्रसाद भण्डारी

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

रामप्रसाद लुइटेल
रामप्रसाद लुइटेल

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सूचना अधिकारी)
9851147336